Företaget

Om
företaget

Kask Arkitekter AB har mer än 50 års erfarenhet av husbyggnad med projekt för skiftande ändamål och med skiftande karaktärer. Bland uppdragsgivarna finns många skilda kategorier representerade alltifrån enskilda personer till stora företag samt statliga och kommunala myndigheter. Ett antal referensobjekt och referenser (beställare) finns angivna här på hemsidan.

 

Kask Arkitekter AB erbjuder sina uppdragsgivare en total service inom byggprojektområdet alltifrån rådgivning och planläggning till genomförande och utvärdering. I detta ingår att erbjuda bästa långsiktiga ekonomiska lösningar samt ekonomisk uppföljning och kontroll under hela byggprocessen.

Projekt

Många av de projekt Kask Arkitekter AB varit ansvarigt för har varit tekniskt krävande t.ex. inom området installationstäta speciallaboratorier med komplicerade tekniska program. Andra projekt har gällt om- och tillbyggnader av kulturhistoriskt värdefulla hus med stora krav på varsamhet och materialval. I utlandsprojekt, t.ex. vid byggande av svenska ambassader, har detta särskilt poängterats. Kask Arkitekter AB har även hög ambition vad gäller såväl framåtsyftande tekniska lösningar som god och välfungerande arkitektur.

 

Vi erbjuder
  • Utredning av planeringsförutsättningar
  • Byggekonomiska analyser och rådgivning
  • Husbyggnad, utformning, dimensionering, materialval, inredning
  • Medverkan vid förhandlingar med myndigheter och entreprenörer
  • Projekteringssamordning A-K-V-E-S
  • Kontrollansvar.

ISO och samarbete

Kask Arkitekter AB arbetar med tillämpning av kvalitetsäkringsprogrammet ISO 9001 och miljösäkringsprogrammet ISO 14001. Användningen av dessa system sker i enskilda projekt genom kalibrering mot uppdragsgivarens egna system.

 

Kask Arkitekter AB arbetar i nära samarbete med två andra arkitektkontor. Vår strävan är därvid att för uppdragsgivarens räkning erbjuda hög kompetens och kapacitet. Uppdragens karaktär bestämmer vilken av våra samarbetspartners som vid behov eventuellt kommer att engageras. Allt ansvar för alla uppdrag kommer dock alltid att ligga på Kask Arkitekter AB som till fullo ansvarar för samarbetsparters arbete som för eget.

 

Vi sitter i en vacker vindsvåning på Danderydsgatan 18 på Östermalm i Stockholm. Hitta till oss »